Samarbetspartners

500k drivs av Kod Arkitekter i samarbete med Theory Into Practice (TIP).


 

Vi har även samarbetat med flera olika typer av företag och organisationer för att få en bredare kunskap och argumentbas. Det hjälper oss även att förankra och sprida våra idéer. Aktörer som medverkar eller har medverkat i 500k är:

 

albaeco

 

jvhb

 

modigminoz

 

 

 

vitec

 

evidens