2017-03-22

500k ett steg närmare att bli verklighet

planmosaik

Detaljplanernas utveckling i Klippans kommun, från stadsplaner till frimärksplaner.

 

Nyligen hölls startkonferensen för 500k – inkluderande villastäder, som är en förstudie till Vinnova Verklighetslabb med utvecklingsprojektet 500k. I slutet av mars lämnar projektgruppen in en ansökan till Verklighetslabb, målet är få möjlighet att testa 500k i praktiken.

Startkonferensen ägde rum i Norrtälje där representanter från alla medverkande parter möttes. Förutom Kod medverkar Norrtälje kommun, Klippans kommun, Växjö kommun, Huddinge kommun, Theory Into Practice (TIP), Usify och ModigMinoz. Under konferensen diskuterades hur kommunerna arbetar med småhusområden och planer idag och deras ambitioner och idéer kring Verklighetslabb. Mötet var ett första steg i formuleringen av ansökan till Verklighetslabb som lämnas in i slutet av mars.

Kvisthamra – ett möjligt pilotområde i Norrtälje

Alla de medverkande kommunerna har fått i uppdrag att ge förslag på ett möjligt pilotområde där idéerna i 500k skulle kunna prövas i praktiken. Under konferensen tittade vi närmare på Kvisthamra som är Norrtäljes tilltänkta pilotområde. Kvisthamra är ett centralt beläget småhusområde i Norrtälje.

Sammanfattningsvis var detta ett givande och konstruktivt startmöte med många idéer om hur man går vidare från teori till praktik i 500k, med diskussioner kring bland annat medborgardialog och hantering av planärenden.

2016-09-07

Från egnahemsrörelse till delahemrörelse

framsida

Med stöd av stiftelsen ARQ har vi fördjupat oss i egnahemsbebyggelsen, dess historia och utvecklingspotential.

Nu finns dokumentationen för allmän läsning här!

2016-06-29

På plats i Virserum!

planscher

500k blir uppmärksammat med ett hedersomnämnande i Virserum!

Prisutdelning ikväll!

2016-06-03

500k i hållbarhetstävling på Virserums Konsthall

500k medverkar i tävlingen Nödvändighetens Arkitektur, som visas som visas just nu i samband med utställningen TRÄ 2016 på Virserums Konsthall. Nödvändighetens Arkitektur är en internationell triennal för hållbart samhällsbyggande, och en internationell jury står för urvalet av utställningsbidrag och vinnare.

Hållbarhet, ansvarsfullhet och rättvisa och några av de bärande pelarna i Nödvändighetens Arkitektur. Läs hela manifestet här.

Vinnarna i tävlingen offentliggörs på Smålands trädagar 29-30 juni. Utställningen TRÄ 2016 där Nödvändighetens Arkitektur ingår öppnade i maj och pågår hela hösten. Mer info finns här.

2016-04-22

500k på ArkDes

Se utställningen Bo nu och då på ArkDes! 500k lyfts fram som ett innovativt svar på hur bostadskrisen kan lösas.

 

SONY DSC

Idag

 

SONY DSC

Om 10 år?

 

SONY DSC

Om 20 år?

 

 

2016-04-21

Åsa Kallstenius i P1 Kultur

Hör Kods chefsarkitekt Åsa Kallstenius berätta om 500k i P1 Kultur. Om bostadsbristen och möjligheterna att skapa fler hem i landets villastäder. Reportage av Katarina Wikars, med avstamp i ArkDes utställning ”Bo. Nu. Då”.

”Det här är ett förslag som gör att vi kan använda den befintliga marken istället för att bygga ny bebyggelse långt ut på åkermark, eller förflytta stadens periferi allt längre och längre ut”, säger Åsa Kallstenius bland annat inslaget.

Hör reportaget här.

2016-04-15

2016-04-04

På tur till Helsingborg

SONY DSC

Dagen började på liknande sätt som i Huddinge; en introduktion till projektet för nya ansikten och sedan spel och diskussion om möjligheterna på villatomten. Denna gång befann vi oss dock på Birkagatan i Helsingborg och familjernas förutsättningar och önskemål var lite annorlunda.

Under eftermiddagen presenterade Fredrik von Platen SPF-seniorernas ingång till projektet och Helena Ohlsson från Fastighetsägarna pratade kort om deras roll, varför de är med i projektet och möjligheterna för små fastighetsägare. Andrea hoppade in i Jagvillhabostads ställe och redogjorde kort för de bostadssökandes situation.

Med detta som bakgrund fick tre grupper diskutera hinder, möjligheter och utvecklingspotentialer för 500k utifrån de olika intressegruppernas perspektiv.

När utvecklingspotentialer för 500k utifrån de olika perspektiven togs upp var det en del gemensamma aspekter.

Opinionsbildning – vilka vill genomföra detta? Hitta fler personer? Genomför i ett testområde?

Finansiering – Hur kan en finansieringsmodell se ut? Kan man få lån från banken? Vilka typer av upplåtelseformer kan appliceras? Kan man jobba med ett matchningssystem för att få in de som har svårast att få en bostad? En större aktör som mellanhand för säkerhet både för hyresgäst och uthyrare?

Reglering – ett tydliggörande av befintliga regler och lagar? Hjälp att hitta rätt i processen?

Tjänster – Nya tjänster för fastighetsskötsel och byggande? Delandetjänster?

Avslutningsvis fick alla tänka igenom insikter från dagen och placera lågt och högt hängande frukter i trädet. Vad kan vi göra med enkla medel, kanske redan nu? Vad kräver mer och är svårare?

 

Snart är det dags för tredje workshopen i Norrtälje. Vi hoppas på lika bra uppslutning då!

2016-03-16

Debattartikel om 500k i Byggvärlden

Missa inte Åsa Kallstenius och Karin Kjellsons debattartikel i senaste Byggvärlden – om hur fler hem kan skapas i landets villastäder genom 500k. Om bostadskrisen och om vikten av att möta flera samhällsutmaningar samtidigt.

”Det är dags att vi bättre förvaltar potentialen i landets villastäder. Som komplement till dagens byggande föreslår vi en dela-hem-rörelse baserad på samverkan mellan kommuner och civilsamhälle. Kommunen möjliggör ett byggande som civilsamhället genomför och finansierar. Det totala byggandet kan då öka – och det avsevärt.”

Läs artikeln här!

2016-03-15

500k-workshop i Huddinge!

WS Huddinge

Kod är på plats i Huddinge! Dagen ägnas åt en workshop om hur det kan bli enklare för privatpersoner att dela sina fastigheter och skapa fler hem. I övningen får deltagarna agera småhusägare som vill göra en förändring av sin fastighet för att skapa ytterligare bostäder på tomten. Övningen är uppdelad i två steg – i det första steget får deltagarna förhålla sig till dagens regelverk och i steg två hur det skulle gå till om 500k-modellen var verklighet.

– Det är jätteintressant att delta från kommunens sida, 500k-rapporten väckte mitt intresse och det är superroligt att se hur det skulle kunna se ut i praktiken. Projektet ger stora möjligheter att kliva ut och se nya lösningar, säger Christina Gortcheva, planchef i Huddinge kommun.

Som vi berättat tidigare fortsätter 500k att utvecklas under 2016, med stöd från Vinnova och forskningsstiftelsen ARQ. Dagens workshop hålls inom ramen för ”500k – nytt liv i villastaden” ett av åtta projekt som fick finansiering av Vinnova i steg 1 hösten 2015. Projektet har fokus på praktiskt genomförande av 500k-modellen, hur privatpersoners byggande i villaområden kan förenas med kommuners stadsutveckling och skapa en win-win-situation för båda parter. Detta samtidigt som en rad viktiga hållbarhetsmål säkras.

Om 1 procent av småhusägarna i kommunen bygger ytterligare en bostad årligen skulle Huddinges totala bostadsbyggande öka med 70 procent.

I workshopen medverkar representanter från bland annat Fastighetsägarna, SPF Seniorerna, Jagvillhabostad.nu och Huddinge, Helsingborg och Norrtälje kommun.

Följ Kods rapportering på Twitter

 

2016-02-25

Tack för en lyckad releasefest!

Stort tack till alla som kom igår och gjorde releasefesten av vår nya rapport till en toppenkväll!

Andrea 500k presentation
Andrea Brandén inleder presentationen av projektet.

Vi är superglada över det stora intresse som 500k möter och det var fantastiskt roligt att få fira projektet och tacka alla inblandade! Initiativet 500k fortsätter utvecklas under 2016 med stöd från Vinnova samt forskningsstiftelsen ARQ.

Håll utkik här och på kodarkitekter.se!

2016-02-18

Flera medier skriver om 500k

500K illustration

Fastighetsnytt, Stockholms Byggnyheter och Fastighetssverige uppmärksammar Kods nya rapport, ”500k – så kan civila aktörer skapa fler hem i villastaden”. Rapporten är framtagen med stöd från Boverket. Artiklarna lyfter fram några av rapportens centrala slutsatser, till exempel hur en uppdatering av detaljplaner i småhusområden som möjliggör många små civila initiativ kan skapa fler hem i framtidens villastäder, och samtidigt bemöta flera viktiga samhällsutmaningar; klimatmål, bostadsmål och mål om social hållbarhet.

Läs artiklarna här:

”Civila kan skapa en halv miljon hem”
”Civila aktörer kan skapa 500 000 nya hem”
Så skapas 500 000 nya bostäder

2016-02-12

Läs den senaste 500k-rapporten!

Nu finns Kods nya rapport, framtagen med stöd från Boverket; ”500k – Så kan civila aktörer skapa fler hem i villastaden”, tillgänglig online!

500k står för 500 000 möjligheter. Om en procent av landets villaägare bygger ytterligare en bostad årligen, kan 500 000 nya hem skapas på 25 år.

Sedan 2013 har Kod Arkitekter undersökt hur civila aktörer kan skapa fler hem inom Sveriges befintliga småhusbestånd. Resultatet är tydligt: I växande städers villaområden finns en stor potential som i dag inte utnyttjas. Mer än hälften av landets befolkning bor i småhus. I majoriteten av Sveriges småhus bor idag en eller två personer och var tredje husägare anser att bostaden är för stor. Men i dag är möjligheterna begränsade för husägare som vill dela sina fastigheter med andra – gamla bestämmelser sätter stopp.

500k-modellen kan ändra på det. Genom att öka möjligheterna för husägare att anpassa och dela sina hem, hus och trädgårdar kan det skapas fler hem i framtidens villastäder. Med en uppdatering av detaljplaner i småhusområden som möjliggör många små civila initiativ kan utvecklingen av villastaden bemöta flera viktiga samhällsutmaningar samtidigt; klimatmål, bostadsmål och mål om social hållbarhet.

Vill du veta mer? Läs rapporten här!

2016-02-09

Releasefest för rapport #2!

Inbjudan 20160224

Vår nya rapport , 500k – Så kan civila aktörer skapa fler hem i villastaden, är klar! Rapporten är framtagen med stöd från Boverket. 

Den 24 februari är det releasefest, vi presenterar kort vårt arbete och tackar alla som har hjälpt till att fullfölja det.

Välkommen den 24 februari, kl. 17:00.
OSA: andrea(a)kodarkitekter.se
Till eventet på FB

2016-01-27

på besök hos Villaägarnas riksförbund

Vi möter organisationen som har 300 000 potentiella bostadsbyggare som medlemmar.

En inbjudan till Villaägarnas ledningsgrupp och styrelses strategidag. De får en presentation av arbetet och vi hoppas att vi under dagen har väckt nya tankar och idéer hos de som lyssnat.IMG_1506

2016-01-21

Vem bor i småhus?

vem bor i småhus

Diagrammet visar fördelningen av hushållstyper som bor i småhus, Sverige 2014. Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus). Statistiken gäller småhus med äganderätt.

Överlag trivs 9 av 10 invånare i stadsdelarna där de bor. Men många upplever att själva bostaden inte matchar deras nuvarande behov. De som bor i småhus upplever ofta att de har överytor. Var tredje husägare uppger att de bor ”för stort”. I de tre storstadsregionerna uppger varannan husägare att de bor på större yta än sitt behov. (”Lägre flyttskatter – vägval för en sundare bostadsmarknad” Mäklarsamfundet 2013)

 

2016-01-11

Arbetet fortsätter

 

Vi är glada och tacksamma att vi har fått bidrag från ARQ för att kunna fördjupa oss ytterligare i två nya delprojekt:

 

”Från egnahemsrörelse till Delahemrörelse”

 

Vi kommer att fördjupa os i egnahemsrörelsen och dess typologier samt hur dessa kan vidareutvecklas för dagens behov och förutsättningar. För att kunna inspirera boende i egnahemshus som har börjat fundera på sitt boende som senior vill vi med några goda exempel visa på möjligheterna att omforma sin bostad för ökad tillgänglighet och förbättrad livskvalitet. Frigjorda ytor kan ges ny användning som t.ex. en ny bostad för uthyrning. Samhällsvinster och fördelar för de boende beskrivs och illustreras.

 

”Resilienta Villastäder”

 

Hur kan villastadens gröna kvaliteter skyddas och främjas för att säkra klimatskydd och ekosystemtjänster? !
“Resilienta villastäder” är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt för att formulera verktyg som ska kunna appliceras vid utveckling av befintliga småhusområden i växande städer. Syftet är att anpassa villastaden för klimatförändringar samt skydda och stärka produktion av ekosystemtjänster lokalt. Vi förväntar oss att kunna identifiera lämpliga verktyg, baserade på samverkan mellan offentlig och civil verksamhet, och sammanställa ramar för hur de ska kunna användas.

2015-12-18

San Francisco – steget före

 

SF-adu

 

I juli 2015 presenterade San Francisco planning department tillsammans med Open scope architects en guide för husägare, designers och byggare om hur man går till väga för att skapa en så kallad  Accessory Dwelling Unit, ADU. Det är en uppmuntran till civila aktörer att utvidga det befintliga bostadsbeståndet.

 

läs handboken här!

2015-12-09

Se filmen om 500k!

500k har listats som ”Best practice” – ett gott exempel på innovationskraft i företag – av Agenda Livsmiljö, ett initiativ av bland andra Sveriges Arkitekter.

I samband med detta gjorde de en film om projektet som nu finns för allmän beskådan. Vill du veta mer? Besök Agenda Livsmiljö.

2015-11-13

Så planeras våra villastäder

2015-11-05

Workshop på färgfabriken

Kod arkitekter anordnade tillsammans med Usify en workshop med villaägare och två planarkitekter från Täby kommun. Genomgående för många av de deltagande är att man önskar en större flexibilitet i sitt boende. Som et äldre par med ett stort hus ser man gärna att man skulle kunna bo kvar men bygga något mindre och bättre anpassat åt sig själva och upplåta det större huset till barn med deras familjer eller annan hyresgäst som har mer nytta av ytan. Som villaägare med yngre barn ser man att en ytterligare bostad på fastigheten kan fungera som en sluss ut när barnen blir äldre och senare som en extra inkomst för att finansiera boendet.

Det man dock upplever som problem är att man känner att få byggandet till stånd. Trots en 3000 kvm stor tomt får man inte tillåtelse att bygga ytterligare ett hus anpassat efter äldres behov. En annan fundering bland många är finansiering och hur lång tid det kommer ta att få igen investeringen.

Många goda tankar och underlag kom fram under denna förmiddag!2015-11-05 09.48.57 2015-11-05 10.52.10 2015-11-05 10.56.47

2015-11-03

500k får finansiering av Vinnova

Den 28e oktober stod det klart att 500k är ett av 8 initiativ som får bidrag från Vinnova i steg 1. Detta gör att vi kan utveckla samarbetet med våra projektpartners och ta arbetet ett steg längre. Efter jul kommer detta arbete börja och en planering för steg 2 ta form. Vad krävs för att omsätta våra idéer till verklighet? Det är nu dela-hem-rörelsen börjar ta form.

2015-10-26

Intervju – boende i gårdshus

IMG_1459

Andrea träffar Lisa som bor i en uthyrningsdel till en villa på Lidingö. Hon är student och driver även en redovisningsbyrå. Hon har aktivt valt sitt boende för att det är lugnt, känns säkert och är nära naturen. Samtidigt tror hon att det skulle vara svårt att hitta något likvärdigt för samma summa pengar närmre stan. På sina 21 kvm får hon det hon tycker att hon behöver, det enda som kanske saknas är att kunna ta sig hem sena kvällar. Kollektivtrafik är i det här läget oerhört viktigt.

2015-10-26

Intervju villaägare – Saltsjö-Boo

Ann-Sophie och Kaj bor tillsammans i ett hus i Saltsjö-Boo. De har en tanke om att bygga ett nytt mindre hus åt sig själva och låta dotter med familj flytta in i det större huset. Som det är nu har det mycket yta som inte används. Det viktigaste är trädgården där de odlar både grönsaker och blommor. Trots att tomten är väldigt kuperad så är den väl använd.

2015-10-21

Kod håller låda

DSC_0061

Kod bjuder in till en kväll om Socialt hållbar stadsutveckling. Fredrik Rosenhall – Inobi, Susanna Elfors – Sustopia, Åsa Minoz – Ett tak två generationer och Pernilla Ivarsson – Kod arkitekter var inbjudna talare. Efter korta presentationer följde en diskussion med gäster och publik om hur vi kan jobba mot en mer socialt hållbar och mindre polariserad stad. Kan 500k vara ett steg mot en mer socialt hållbar stadsutveckling? Vi vet att polariseringen mellan stadsdelar ökar och att de som ligger längst ut på skalan domineras av äganderätt (t ex villastaden) respektive hyresrätt. Inom stadsbyggnad idag talas om blandade bostadsstorlekar och boendeformer som ett ”facit” för de fattigaste stadsdelarna. Samtidigt är de få som belyser de rikaste stadsdelarna och sambandet mellan exklusivitet och exkludering. Kan villastaden bli en mer inkluderande miljö?

 

2015-10-13

Intervju villaägare – Stuvsta

plankarta - urklipp

Andrea Träffar Joakim och Ulrika och får höra deras berättelse om hur de till slut hamnade i Stuvsta och varför. En tanke om kombinerad carport och lägenhet för uthyrning på deras stora tomt har börjat växa sig fram. De tycker att Stuvsta är ett trevligt område för att om man tittar i lite större skala så finns det ändå blandade typer av bebyggelse och socioekonomiska grupper ”Det vill man ju att ens ungar ska ha”

 

2015-10-06

Intervju villaägare – Norrtälje

20151006 003Pernilla träffar Thezie från Norrtälje. Hon bor i ett litet hus ganska isolerat men med stor tomt som kan bebyggas betydligt mer. Hon hoppas kunna bygga för uthyrning för att få sällskap och någon att ta hand om den stora tomten tillsammans med.

2015-10-02

Intervju Villaägare – Älvsjö

Jacob träffar Per och Gisela i Älvsjö. De bor i en villa och skulle vilja bygga ett attefallshus eller liknande för uthyrning. De tror att om det skulle vara lättare att som privatperson bygga ut och skapa fler bostäder skulle förmodligen många fler göra det. ”Det ska vara enkelt att blir en hjälte!”

plankarta- urklipp

2015-09-30

500k @ Färgfabriken

”Hur kan Stockholm bygga för fler?” Denna fråga ställdes under seminariet. Det finns onekligen mycket vi kan göra. i den politiska debatten tas Lisa Deurells Mellanstaden upp och även Kajer mot det gröna. Fokus ligger dock på större grepp.. Som ett komplement till storskaligt byggande av dyra hyresrätter och bostadsrätter skulle en modell som ”500k”, ”Mellanstaden” eller ”Kajer mot det gröna” kunna skapa en bostadstyp som fler har råd med.

2015-09-24

Hur ser den framtida villastaden ut?

Ett samlingsmöte med allas tankar om hur framtidens villastad kan komma att se ut. Hur kan vi hjälpa till att realisera dessa tankar?

2015-09-23

Blir Järfälla först?

Vi besöker Järfälla kommun och lyssnar när Arken arkitekter och Ekologigruppen presenterar sin bok Kajer mot det gröna som är ett arbete tillsammans med kommunen. ”En handbok om hur vi bygger hållbart och reparerar ohållbar stadsbygd” Boken har många likheter med våra tankar och vårt arbete när det kommer till hur man kan jobba med det befintliga småhusbeståndet. Kanske blir Järfälla först med att ändra på prickmarksreglerna?

2015-09-17

på färd norrut till norrtälje

En förmiddag i Norrtälje bjuder på en del regn men nya inputs. Här finn redan en etablerat kultur av mindre gårdshus och komplementbyggnader varför det förmodligen inte sticker lika mycket i ögonen hos grannar om man skulle bygga vidare på sin tomt. Norrtälje har även ett historiskt och välmående centrum där husen möter gatan och delas upp inåt i mindre tillbyggnader och gårdshus kring inre trädgårdar.

IMG_4151 IMG_4166 IMG_4181 IMG_1758

2015-09-15

Husvisning i Bromma

På radion hör vi att det ska säljas attefallshus som bostadsrätter i Bromma kyrka. Vi blir nyfikna och åker ut på lunchvisning. På en tomt där det tidigare stått en trävilla från 20-talet har man nu istället styckat av tomten och byggt två parhus och senare kommer även två attefallshus byggas och alltså har en bostad blivit sex.

Lyssna på klippet!

Synd att man valt att riva det befintliga huset och fruktträdgården som stod här tidigare, men ett intressant inslag i byggdebatten i Stockholm. Grannen är inte glad; för stort för många för mycket grus.

Men om man går fram mer varsamt kan man bygga för fler män ändå vinna grannen gunst?

Fruktträden har ersatts av en gräs och grusplan.

Fruktträden har ersatts av en gräs och grusplan.

Vy från gatan.

Vy från gatan.


2015-09-11

Stadsvandring i stuvsta

En solig septemberdag letar vi potentiella intressnter och rekognoserar i Stuvsta. -Ett område med ett litet centrum, kollektivtrafiknära och med blandad bebyggelse. IMG_1351 IMG_1355 IMG_1368 FÖRE-EFTER

2015-09-09

500k går hem hos Centerpartiet

Centerpartister från alla Stockholms kommuner lyssnar spänt på när Karin presenterar projektet för dem, Inbjudan från Huddinge kommun.

2015-06-29

Almedalen

Kod är i Almedalen och presen
terar och marknadsför 500k. Nätverkande bland politiker och intressenter för att föra projektet vidare och ett utökat kontaktnät av samarbetspartners!

På måndagen håller Sanna en Pecha Kucha om tankar på framtidens boende.

Se hela evenemanget här

almedalen

På onsdagen presenterar vi 500kmed efterföljande diskussion med Conny Wahlström, statssekreterare bostads- och stadsutvecklingsfrågor samt plan- och byggfrågor, Näringsdepartementet, Sara Haasmark, hållbarhetschef, Fastighetsägarna Stockholm, Fredrik Moberg, Fil dr systemekologi Co-Director, Albaeco/Stockholm Resilience Centre, Ted Lindqvist, Tekn lic fastighetsekonomi, vd, Evidens,

Se det här!

56 personer deltog i evenemanget!

 

2015-06-23

In i debatten..

Vi publicerar en debattartikel i dagens samhälle.

läs den här!

Det är synd att de som kommenterar knappt verkar ha läst artikeln utan använder den för att uttrycka sina främlingsfientliga åsikter. Den typ av utveckling av sin tomt/sitt hus vi föreslår är helt frivillig. Det är en idé om att ge fler möjligheten att ta del av villastadens kvaliteter. Det många inte tänker på är att en större blandning och aktivitet i området tvärt emot vad som kommenterats om artikeln skapar trygghet, och möjligheter till förbättrade gemensamma ytor och kollektivtrafik. du har människor omkring dig och någon som ser, fler gångtrafikanter och cyklister gör att bilarna sänker farten, fler boende ger ett bättre underlag för service i närområdet, fler intäkter till kommunen att förvalta gatu- och parkområden.

2015-05-25

jagvillhabostad.nu vi pratar om bostadsbrist och nya möjligheter

Med 500k vill vi möjliggöra för mindre aktörer att påverka byggsektorn och visa att den enskilda människan kan göra skillnad. Det är viktigt att även se problematik och intressen ur den bostadssökandes synvinkel. Som boende vill man kunna känna en säkerhet att man får bo kvar att man har en fast punkt och kan slappna av i sin vardag. Det är viktigt att upprätta kontrakt med bra förutsättningar för båda parter. Man skall kunna lita på varandra och känna sig trygg i sin situation.jvhb

2015-04-27

Kod hos SBK

Kod presenterar 500k för Stadsbyggnadskontoret

2015-04-15

Kod håller låda

 

Kod bjuder in till samtal om ekologisk hållbarhet i Villastaden. Inbjudna gäster är Louise Hård af Segerstad från Albaeco, Krister Sernbo från ekologigruppen och Frida Westlin som presenterar sitt examensarbete om hur småhus kan minska sitt ekologiska fotavtryck. Karin Kjellson från Kod presenterar också 500k och en efterföljande diskussion tillsammans med publiken modereras av Andrea Brandén från Kod arkitekter.

Fler sådana kvällar planeras att hållas längre fram i höst!kodlåda1 kodlåda2

2015-04-13

Presentation hos KSL

Kod presenterar 500k för Kommunförbundet Stockholms län och knyter nya värdefulla kontakter. Några ställer sig tvekande men Kod lägger fram argumenten väl.ksl

2015-03-26

Hur realiserar och förmedlar vi vårt budskap? brainstorm med Vitec

Hur når vi ut till våra målgrupper? Vi vill kunna möta både husägare och bostadssökande. Genom att visa på praktiska exempel och platser där det gjorts förut kan man skapa förtroende. Det behöver inte vara så krångligt. En lathund för alla steg i processen. Det här är en win-win-situation där både husägaren och bostadssökanden är vinnare. Den ena får en bostad och ett socialt sammanhang, den andra får ett ekonomiskt tillskott och ett socialt sammanhang. vitec brainstorm

2015-03-24

Kod tar pulsen på Brommas villakvarter

Under en förmiddag på cykel undersöks olika villaområden i Bromma. Vi konstaterar att områden som Äppelviken/Högland/Ålsten, Mariehäll och Bromma kyrka som redan har en blandad bebyggelse av både villor och flerbostadshus skulle tåla nya tillskott bra.

Foto 2015-03-24 09 02 33 Foto 2015-03-24 10 31 57 Foto 2015-03-24 09 11 02 Foto 2015-03-24 09 22 20

2015-03-17

Gröna värden i Villastaden

Kod sitter ned tillsammans med Albaeco och diskuterar hur man kan bevara och stärka gröna kvaliteter i Villa staden. Man pratar om stödjande, reglerande, kulturella och försörjande ekosystemtjänster. Villaträdgårdar kan bidra med så mycket mer än bara kulturella ekosystemtjänster. En trädgård kan skapa habitat för djur och organismer, förbättra luftkvalitet och minska buller, producera mat och bidra till en biologisk mångfald. Vi måste sluta tillåta ett oreflekterat hårdgörande av markyta. ekosystemtjänster

2015-03-12

Cykeltur i Söderort

Karin och Jacob tar en tur i söderort. Här finns en hel del exempel på parhus och medelstora flerbostadshus men även stora hus och tomter som skulle kunna rymma fler bostäder!Foto 2015-03-12 12 17 02 Foto 2015-03-12 09 10 53 IMG_3188 IMG_3132 Foto 2015-03-12 12 38 17

 

2015-02-10

Vancouver

Sneglar vi bortom vårt lands gränser verkar allt ibland så mycket lättare. Titta här på Vancouvers modell med laneway-houses. Där är tomterna betydligt mindre än många svenska villatomter men ändå har de lyckats skapa en attraktiv och grön boendemiljö

Läs how-to-guiden här

2015-01-21

Frukostseminarium hos Sveriges Arkitekter

Kod Arkitekter presenterar sitt utvecklingsprojekt på Sveriges Arkitekters kansli under ett frukostseminarium. frukostseminarium

2014-11-30

Fortsatt förtroende från Boverket

Kod arkitekter får fortsatt anslag från boverket för att kunna vidareutveckla projektet under det kommande året.

Tack till Boverket och alla andra som bidragit till detta!