500k
500 000 möjligheter i våra trädgårdar

500k är ett utvecklingsprojekt av Kod Arkitekter som drivs i samarbete med Theory Into Practice. Projektet handlar om hur 500 000 nya hem kan skapas i Sveriges villaområden – genom att öka möjligheterna för villaägare att dela sina hem, hus och trädgårdar. Med en uppdatering av detaljplaner i småhusområden som möjliggör många små civila initiativ kan utvecklingen av landets villaområden bemöta flera viktiga samhällsutmaningar samtidigt; klimatmål, bostadsmål och mål om social hållbarhet.

500k har fått stöd från Boverket och Vinnova, visats på ArkDes bostadsutställning Bo.Nu.Då och fått hedersomnämnande i Nödvändighetens Arkitektur, en internationell triennal för hållbart samhällsbyggande på Virserums konsthall. Under 2017 är 500k aktuellt i en förstudie till Vinnova verklighetslabb, där vi samarbetar med fyra kommuner för att undersöka förutsättningarna för ett praktiskt genomförande. Mer info och samtliga rapporter finns här!